70-207 Szczecin, pl. Batorego 4, pok. 306
tel +(91) 440 33 56
fax +(91) 440 33 57
tel.mobil + 603 630 665
e-mail: biuro@conrad-jacobson.pl
Oferta
Papiery poligraficzne Surowce do produkcji tekstur falistych Surowce
gazetowe
LWC, SC
powlekane
etykietowe
etykietowe metalizowane
offsetowe
TL II
TL III
Wellenstoff
White Top
Kraftliner
celuloza
CTMP
drewno
makulatura
Kartony Inne  
GD II
GC II
papiery pakowe
tektury lite